Rory Peck Trust въвежда международен стандарт за безопасност на фотографите на свободна практика

Rory peckRory Peck Trust се присъедини към повече от 20 новинарски организации и журналистически групи, в подкрепа на нов набор от международни стандарти за безопасност на свободно практикуващите фотожурналисти в опасни райони.
Призив към „Г,обалните принципи и практики за безопасност“, обявен по време на събитие в Колумбийския журналистически университет в Ню Йорк, представя седем основни стандарта за опасните мисии на журналистите на свободна практика, включително обучение по оказване на първа помощ и оцеляване във враждебна среда, осигуряване на медицинска застраховка за конфликтните зони и районите с инфекциозни заболявания и важността да се носи предпазна екипировка, като жилетки и каски.
Също се предлага паралелен набор от седем основни стандарта за новинарски организации, които ги упълномощават, прехвърля им „морална отговорност“ да „подкрепят журналистите, изпратени в опасни зони, докато фрийленсъра отговаря на правилата и инструкциите на новинарската организация.“

   Стандартът за безопасност като отговор на нарастващите заплахи

Протоколите са изготвени в отговор на безпрецедентната скорост на заплахи, отвличания и убийства на журналисти от цял свят и призовава щатните и журналистите на свободна практика от цял свят, както и новинарската организация, с която работят,  „да се присъединят активно в общата отговорност за безопасността и новия дух на колегиалност и загриженост.“
„Ние приветстваме тези протоколи като признание за важната роля на свободно практикуващите в събирането на новини в световен план и отговорността, която споделяме да ги снабдяване с нужните им защита и ресурси.“ каза Тина Кар, директор на Rory Peck Trust. „Това е добра първа стъпка в това, което се надяваме да се превърне в развиващо се отдаване на безопасността и защитата на фрийленсърите от самите тях и от тези, с които работят.“
„Ролята на свободно практикуващите в отразяването на конфликти и кризи по света значително е нараснала, независимо от това, че заплахите също са се повишили.“ Това са думи на Брус Шарпио, изпълнителен директор на Dart Center for Journalism and Trauma, който обявил протоколите. „Новинарските компании, организациите за свободно практикуващи и сдруженията, които се обединиха, за да подкрепят тези указания, разбират, че сме в криза, която изисква действия.“

Вашият коментар