Участвайте в БГ ПРЕС ФОТО 2022 до 25 март 2023!

Уважаеми колеги фотожурналисти и приятели на репортажната и документална фотография,

Заповядайте за участие в поредното издание на конкурса „БГ ПРЕС ФОТО /2022”!

„БГ ПРЕС ФОТО“ продължава да събира най-интересните документални, репортажни снимки, мултимедийни продукти и кратки видео филми от изминалата година. Репортажната фотография се променя постоянно и ние се стараем да определяме категориите за участие в конкурса според новите течения и особености на дигиталната епоха. Ние, заедно с вас участниците, създадохме един голям архив от снимки от началото на 21-ви век. В този архив остават завинаги имената на всички, които допринесоха за документирането на промените в живота на България и станаха част от нейните летописци. Архивът на фондация „БГ ПРЕС ФОТО“ става все по-обемист с годините и той ще бъде извор за работата на изследователите на фотографията, на етнологията, на бита и на историята на България. „БГ ПРЕС ФОТО /2022“ отново ще събира снимки и проекти на календарен принцип – от 1 януари 2022 до 31 декември 2022 г., така, че да можем да следим новите автори и промените на събитията през всяка изтекла година. От днес, 20 февруари, на познатия имейл на фондацията ще можете да изпращате вашите творби до 25 март 2023г. Ние ще организираме жури с международно участие от доказани фотографи и фоторедактори от световна величина. В средата на април ще обявим резултатите и ще насрочим датата за изложба. Най-важното е да обхванем повече фотографи, повече таланти от младите до най-зрелите автори и всички важни събития и личности за изтеклата 2022 година. Организаторите сме няколко човека и средствата, които набираме, са по проекти на общини, културни програми или дарения. Имаме нужда от спонсори за дейностите, за да може сайтът да бъде изграден на по-добро ниво, а снимките да бъдат събрани в юбилейни албуми. Въпреки, че от над десет години Министерството на културата ни бави с проекта за Музей на фотографията, ние не сме се отказали. Ако държавата продължава да саботира изграждането на такава важна институция, то ние сме на път да направим национална и международна дарителска кампания за създаване на Музей на фотографията в България.

ХХІ издание на конкурса за българска репортажна фотография „БГ ПРЕС ФОТО /2021“.

Приемаме материали за участие до 25 март 2023 година.

РЕГЛАМЕНТ НА БГ ПРЕС ФОТО 2022

Теми за участие:

  1. Политическа фотография
  2. Социална фотография („Животът около нас“, „Всекидневие“)
  3. Спорт
  4. Природа и екология
  5. Култура, празници и традиции
  6. Портрет
  7. „Гореща точка“ – снимки от войни, бедствия, природни катаклизми, аварии, катастрофи, пожари и др.

Всеки участник може да изпрати:
· до десет единични снимки;
· до три репортажа (до 12-15 кадъра всеки) ;
· до три документални истории или фотоесета (до 12-15 кадъра всеки);
· до три мултимедийни или видео материала с времетраене от 3 до 5 минути.

 Кадрите да са заснети в периода 1 януари 2022 – 31 декември 2022 г.

Обработване на снимките:
Позволени са обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност – композиционни отсечки, тонална корекция, изостряне, зонови затъмнения или просветляване. Декласират се манипулирани изображения с добавени или премахнати елементи и други груби намеси с фотографски софтуер. Преди разпределяне на наградите всички снимки се преглеждат за манипулиране, в т.ч. за датата на заснемане.

Подготовка и опис на материалите за участие:
Описанията на снимките и сериите се изпращат в отделен текстов файл на български език и, по възможност, текст в превод на английски. Първо се изписва темата за участие според регламента, после имената на автора, медия или свободна практика. Допълват се години, ако е авторът е до 23-годишна възраст, включително. Съдържанието на текста е по следния образец: Природа и околна среда, Иван Петров, свободна практика. Серия. Стара планина, близо до връх Ботев (2376м.). Доброволци от гр.Троян спасяват рядка птица от вида …, измръзнала от внезапните ниски температури високо в планината. / „Nature and Environment“, Ivan Petrov, Freelance. Series. Stara Planina, near Botev peak (2376 m.). Volunteers from the town of Troyan are rescuing a rare bird of the species …, frozen by the sudden low temperatures high in the mountains.

Изпращане на материалите:
Участниците изпращат материалите си като прикачени JPEG файлове или качени на файлсървър (напр. wetransfer.com, dox.bg и други). Снимките да са с големина поне 3000 точки по дългата страна на кадъра. Не се приемат материали в RAW и TIFF формати.

Съгласие за публикуване:
Изпращането на снимки за конкурса означава, че участниците дават своето съгласие материалите им да участват в изложбата и да останат за архива на Фондация „БГ ПРЕС ФОТО”, да бъдат използвани в рекламни материали на фондацията, в прессъобщения, каталози, фото книги, свързани с конкурса и с историята на българската фотожурналистика. Името на автора се споменава заедно с творбата му.

Забележка:
Журито има правото да редактира сериите с цел по-доброто им експониране на изложбата.

Материалите се изпращат на мейл: bgpressphoto@gmail.com. Срокът за приемане на снимките е до 25 март 2023 г. В журито на БГ ПРЕС ФОТО участват български и чуждестранни фотожурналисти и фоторедактори. Имената на членовете на журито ще бъдат обявени допълнително.

Награди на „БГ ПРЕС ФОТО“: грамоти, плакети, предметни награди. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ХУМАНИСТИЧНА ФОТОГРАФИЯ „ШАВАРШ АРТИН” – връчва се на автор за вълнуваща и човешка история, за добродетели, взаимопомощ, състрадание, дарителство.

Успех на всички участници в БГ ПРЕС ФОТО /2022!

От организаторите

Вашият коментар