Регламент за участие в БГ ПРЕС ФОТО 2017

В конкурса БГ ПРЕС ФОТО се приемат снимки от професионални, свободнопрактикуващи фотографи и любители.

Нашата цел е да показваме събитията в България през изтеклата година, репортажи, личности, документални истории с изразена авторска позиция по дадена тема. Представяме значими събития, личности и истории от Балканите и света. Запазваме днешните имена на автори, образи и събития за историята и българската фотодокументалистика.

Изпратените единични снимки, репортажи, документални истории, фотоесета и мултимедийни форми да са от следните сфери на живота: политика, социални теми, портрет, спорт, природа и околна среда, наука, изкуства, празници и традиции, всекидневие, бедствия, природни катаклизми, военни конфликти. Теми, като процесите на и резултатите от глобализацията, портрета на съвременните българи, личности, бежанската криза, обезлюдяването на селските райони, вътрешната и външната миграция и др.

 

Категориите за участие в БГ ПРЕС ФОТО 2016 са три:
1. Снимки от България
2. Снимки от чужбина
3. Видеожурналистика и мултимедийни форми

Всеки участник може да изпрати:
до десет единични снимки общо за първа и втора категория;
до три репортажа (до 12 кадъра всеки) за първа и втора категория;
до три документални истории или фотоесета (до 12 кадъра всеки) за първа и втора категория;
до три мултимедийни (видео) материала с времетраене до 10 минути.

 

Кадрите трябва да заснети в периода 1 януари 2016  – 31 май 2017 и да не са участвали в предишното издания на конкурса. Изпратилите снимки до 25 май, включително, имат шанс да бъдат включени в юбилейната ни изложба по случай 15 години „БГ прес фото“.

 

Фотоесетата и видеотворбите може да съдържат кадри от предишни месеци и години, но основната част от тях трябва да е заснета в посочения период.

 

Обработване на снимките: Позволени са обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност, и са традиционно допустими във фотожурналистиката – отсечки, нива и криви, замъгляване, изостряне, зонови затъмнения и просветляване;

Подготовка и опис на материалите за участие: Описанията на снимките и сериите се изпращат в отделен файл. В тях се отбелязват категориите за участие на единичните снимки или сериите, заедно с текст, имената на автора, медията или свободна практика. Към текста да се добави и възраст за авторите, които са на до 23-годишна възраст, включително;

Изпращане на материалите: Участниците изпращат материалите си като прикачени файлове или в .zip или .rar архив, прикачен към мейла или качен на файлсървър (напр. tranz.it, dox.bg, wetransfer.com и други).

 Съгласие за публикуване: Изпращането на снимки за участие в конкурса означава, че участниците дават своето съгласие материалите им да бъдат използвани в рекламни материали, прессъобщения, каталози, свързани с конкурса и историята на българската фотожурналистика. Името на автора задължително се споменава заедно с творбата му.

Журито има правото да редактира сериите с цел по-доброто им експониране на изложбата.

 

Материалите се изпращат на мейл bgpressphoto@gmail.com.
Крайният срок за приемане на снимки за участие е 15 юни 2017 г.

 

В журито на БГ ПРЕС ФОТО участват български и световнопризнати фотожурналисти и фоторедактори, чиито имена ще бъдат обявени през м. август. Журирането ще се проведе в първата половина на август 2016 г.

 

Наградите на БГ ПРЕС ФОТО:
Първо място в категория „Снимки от България“;
Първо място в категория „Снимки от чужбина“;
Първо място в категория „Видеожурналистика и мултимедийни форми“;
Награда за най-добър млад фотограф;
Предметни награди от нашите партньори ВИВАКОМ, НИКОН, ДЖУЛИАНИ, ОДЕСОС КОЛОР и др.;
Специалните плакети на БГ ПРЕС ФОТО за победителите в конкурса;
Грамоти за второ и трето място в категориите.

 

За втора година обявяваме СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА „БГ ПРЕС ФОТО“ ЗА ХУМАНИСТИЧНА ФОТОЖУРНАЛИСТИКА „ШАВАРШ АРТИН” на името на големия български фотограф ШАВАРШ АРТИН (1948-2005). Тя ще бъде определяна от отделно жури, съставено от колеги, фоторедактори и близки на Шаварш и член на международното ни жури.

 

 

Вашият коментар