БГ ПРЕС ФОТО 2021 – отворен за участие

Юбилейно 20-то издание на конкурса. Срок за участие: 31 март 2022 година.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,
започва набиране на снимките за поредното ежегодно издание на конкурса за репортажна фотография БГ ПРЕС ФОТО 2021, което тази година е и юбилейно.

„БГ ПРЕС ФОТО“ е най-продължителният конкурс за репортажна фотография в България. През тези години в него участваха няколко генерации колеги, сред тях и най-добрите фоторепортери на България. Ние пазим копия от снимките и имената на всички отличени през годините. За 20 години екипът на „БГ ПРЕС ФОТО“ събра снимки от най-важните събития в България и от много световни събития. Ние сме горди, че създадохме традиция журирането да става от големи имена в българската, европейската и американската образна журналистика. Имената на членовете на нашите журита дават самочувствие не само на организаторите, но и на всички участници, че сме имали възможност да бъдат оценени от признати фотожурналисти, редактори и критици на фотографията. Ние изпълнихме зададените цели в Устава на фондация „БГ ПРЕС ФОТО“ – да създадем сбирка с фотографии от историята на България и за историята на българската фотожурналистика. В нашия архив се пазят снимки и информация за колеги, които вече не са между нас. Бъдещите изследователи ще могат да проследят какво се е случвало в България, как се променя стилистиката на снимане, темите, техническите въведения, кой автор в коя медия е работил и през кой период къде е работил. Много студенти и ученици израстнаха с „БГ ПРЕС ФОТО“ и сега са зрели автори, със собствен почерк и цели. От фотографите на свободна практика получихме голямо и разнообразно богатство от истории и уникални фотографии и те придадоха пъстрота и разнообразие на конкурса.

„БГ ПРЕС ФОТО 2021“ предстои. В началото на април 2022г. класацията ще бъде готова, а снимките разположени на страницата на конкурса. Наша цел за 2022 година е да успеем да наберем средства за изработването на фотографски албум „20 години БГ ПРЕС ФОТО“, който да издадем през 2023 година. Тазгодишното жури е съставено изцяло от български автори, които през годините са ставали носители на големите награди на „БГ ПРЕС ФОТО“.

Скъпи приятели и колеги, очакваме вашите снимки за историческото 20-то издание на конкурса за българска репортажна фотография „БГ ПРЕС ФОТО 2021“! Приемът на снимки започва от 25 януари до 31 март 2022 година.

РЕГЛАМЕНТ НА БГ ПРЕС ФОТО 2021
Теми за участие:
1. Политическа фотография
2. Социална фотография („Животът около нас“, „Всекидневие“)
3. Спорт
4. Природа и екология
5. Култура, празници и традиции
6. Портрет
7. „Гореща точка“ – снимки от войни, бедствия, природни катаклизми, аварии, катастрофи, пожари и др.

Всеки участник може да изпрати:
· до десет единични снимки;
· до три репортажа (до 12-15 кадъра всеки) ;
· до три документални истории или фотоесета (до 12-15 кадъра всеки) ;
· до три мултимедийни или видео материала с времетраене макс. до 5 минути.

Кадрите да заснети в периода 1 януари 2021 – 31 декември 2021
Обработване на снимките: Позволени са обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност, добавяне или премахване на части от композицията и са традиционно допустими във фотожурналистиката – композиционни отсечки, тонална корекция, изостряне, зонови затъмнения или просветляване.
Подготовка и опис на материалите за участие: Описанията на снимките и сериите се изпращат в отделен текстов файл на кирилица и по възможност, текст в превод на английски. Първо се изписва темата, после имената на автора, медията (или свободна практика). Към текста да се уточни възраст, ако е до 25-годишна възраст, включително.
Съдържанието на текста е по следния образец, например: „Природа и околна среда“, Иван Петров, в. Зорница (или Свободна практика). Серия (или Единична снимка).
Стара планина, близо до връх Ботев (2376м.). Доброволци от гр.Троян спасяват рядка птица от вида …, измръзнала от внезапните ниски температури високо в планината. / „Nature and Environment“, Ivan Petrov, Zornitsa newspaper (or Freelance). Series (or Single photo)
Stara Planina, near Botev peak (2376 m.). Volunteers from the town of Troyan are rescuing a rare bird of the species …, frozen by the sudden low temperatures high in the mountains.
Изпращане на материалите: Участниците изпращат материалите си като прикачени jpg – файлове или в .zip или .rar архив, прикачен към мейла или качен на файлсървър (напр. tranz.itdox.bgwetransfer.com и други). Снимките да са с големина 3000-4000 точки по дългата страна на кадъра. Не се приемат материали в RAW и TIFF формати.
Съгласие за публикуване: Изпращането на снимки за конкурса означава, че участниците дават своето съгласие материалите им да останат за архива на БПФ, да бъдат използвани в рекламни материали, прессъобщения, каталози, фото книги, свързани с конкурса и с историята на българската фотожурналистика. Името на автора се споменава заедно с творбата му.
Забележка: Журито има правото да редактира сериите с цел по-доброто им експониране на изложбата.
Материалите се изпращат на мейл: bgpressphoto@gmail.com.
Срокът за приемане на снимките е до 31 март 2022 г.
В журито на БГ ПРЕС ФОТО участват български и чуждестранни фотожурналисти и фоторедактори. Имената на членовете на журито ще бъдат обявени допълнително.
Награди на „БГ ПРЕС ФОТО“: грамоти, плакети, предметни награди.
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ХУМАНИСТИЧНА ФОТОГРАФИЯ „ШАВАРШ АРТИН” – връчва се на автор за вълнуваща и човешка история, за добродетели, взаимопомощ, състрадание, дарителство.

Успех на всички участници!
От организаторите

Вашият коментар