БГ ПРЕС ФОТО 2020 – отворен за участие до края на март 2021

Фондация БГ ПРЕС ФОТО организира за 19-ти пореден път конкурс за българска фотожурналистика. В конкурсът могат да участват професионални фотографи, фотографи на свободна практика, студенти и ученици по фотография, както и всички любители на фотографията, които снимат репортажно и снимките им носят новина или засягат важен обществен проблем.

РЕГЛАМЕНТ НА БГ ПРЕС ФОТО/2020

Раздели за участие:

1. Снимки от България

2. Снимки от чужбина

Теми за участие:

1. Политическа фотография

2. Социална фотография („Животът около нас“, „Всекидневие“)

3. Спорт

4. Природа и екология

5. Култура, празници и традиции

6. Портрет

7. Снимки от войни, бедствия, размирици, катастрофи, пожари и др.

8. Коронавирус

Всеки участник може да изпрати за всеки от двата раздела – България и Снимки извън България и съответните теми: до десет единични снимки; до три репортажа (до 12-15 кадъра всеки) за всеки раздел; до три документални истории или фотоесета (до 12-15 кадъра всеки) за всеки раздел; до три мултимедийни (видео) материала с времетраене не по-голямо от 5 минути. Кадрите трябва да заснети в периода 30 април 2018 – 31 декември 2020 и да не са участвали в предишното издание на конкурса.

Обработване на снимките: Позволени са обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност, добавяне или премахване на части от композицията и са традиционно допустими във фотожурналистиката – отсечки,тонална корекция, изостряне, зонови затъмнения и просветляване.

Подготовка и опис на материалите за участие: Описанията на снимките и сериите се изпращат в отделен текстов файл на кирилица. Първо се изписват раздел и тема, после имената на автора, медията, свободна практика или практикуваната от автора професия. Към текста да се уточни възраст, ако е до 23-годишна възраст, включително. Съдържанието на текста към снимката да бъде съвсем кратко от типа описание на снимка за фото агенция.

Изпращане на материалите: Участниците изпращат материалите си като прикачени jpg – файлове или в .zip или .rar архив, прикачен към мейла или качен на файлсървър (напр. tranz.it, dox.bg, wetransfer.com и други). Снимките да са с големина 3-4000 точки по дългата страна на кадъра. Не се приемат материали в RAW и TIFF формати.

Съгласие за публикуване: Изпращането на снимки за конкурса означава, че участниците дават своето съгласие материалите им да останат за архива на БПФ, да бъдат използвани в рекламни материали, прессъобщения, каталози, фото книги, свързани с конкурса и с историята на българската фотожурналистика. Името на автора се споменава заедно с творбата му. Журито има правото да редактира сериите с цел по-доброто им експониране на изложбата. Материалите се изпращат на мейл bgpressphoto@gmail.com. Крайният срок за приемане на снимки и материали за участие е 31 март 2021г.

В журито на БГ ПРЕС ФОТО участват български и чуждестранни фотожурналисти и фоторедактори. Журито ще бъде обявено през март. Журирането ще се проведе от 1 до 5 април 2021г. Награждаването на победителите, мястото на изложбата и официалната церемония за откриването ще се проведат в средата на м. Април и ще бъдат обявени допълнително.

Наградите на БГ ПРЕС ФОТО: Първо място в раздел „Снимки от България“; Първо място в раздел „Снимки от чужбина“; Първо място в категория „Видеожурналистика и мултимедийни форми“; Награда за най-добър млад фотограф; Предметни награди и грамоти. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „ШАВАРШ АРТИН”- на името на големия български фотограф ШАВАРШ АРТИН (1948-2005). Наградата се връчва на автор за майсторска и вълнуваща фотография за утвърждаването на човешки добродетели като взаимопомощ, състрадание, дарителство и човеколюбие.

Вашият коментар