БГ ПРЕС ФОТО/2022

Уважаеми колеги фотожурналисти и приятели на репортажната и документална фотография, Заповядайте за участие в поредното издание на конкурса „БГ ПРЕС ФОТО/2022“ . 

„БГ ПРЕС ФОТО“ продължава да събира най-интересните документални, репортажни снимки, мултимедийни продукти и кратки видео филми от изминалата година. Репортажната фотография се променя и ние се стараем да определяме категориите за участие в конкурса според новите течения и особености на дигиталната епоха. Ние, заедно с вас участниците създадохме един голям архив от снимки от началото на 21-ви век. В този архив остават завинаги имената на всички, които допринесоха за документирането на промените в живота на България и станаха част от нейните летописци. Архивът на фондация „БГ ПРЕС ФОТО“ става все по-обемист с годините и той ще бъде извор за работата на изследователите на фотографията, на етнологията, на бита и на историята на България.

„БГ ПРЕС ФОТО /2022“ отново ще събира снимки и проекти на календарен принцип, от 1 януари 2022 до 31 декември 2022 г., така, че да можем да следим новите автори и промените на събитията през всяка изтекла година. От днес, 7 март и на познатия имейл, на фондацията ще можете да изпращате вашите творби до 7 април 2023г. , а ние през това времеще организираме жури с международно участие от доказани фотографи и фоторедактори.

 В средата на април ще обявим резултатите и ще насрочим датата за изложба. Най-важното е да обхванем повече фотографи, повече таланти от младите до най-зрелите автори и всички важни събития и личности за изтеклата 2022 година.

 Организаторите сме няколко човека и средствата, които набираме са по проекти от общини, културни програми или дарения. Имаме нужда от спонсори за дейностите, да може сайтът да бъде изграден на по-добро ниво, а снимките да бъдат събрани в юбилейни албуми. При желание за дарения, пишете на нашия имейл.

 Въпреки, че от над десет години Министерството на културата ни бави с проекта за Музей на фотографията ние не сме се отказали от тази цел. Ако държавата продължава да саботира изграждането на такава важна институция, то ние сме на път да направим национална и международна дарителска кампания за създаване на Музей на фотографията в България.

ХХІ издание на конкурса за българска репортажна фотография „БГ ПРЕС ФОТО/ 2022“

Приемаме материали за участие до 7 април 2023 година.

РЕГЛАМЕНТ НА БГ ПРЕС ФОТО 2022

Теми за участие: 1. Политическа фотография 2. Социална фотография („Животът около нас“, „Всекидневие“) 3. Спорт 4. Природа и екология 5. Култура, празници и традиции 6. Портрет 7. „Гореща точка“ – снимки от войни, бедствия, природни катаклизми, аварии, катастрофи, пожари и др. Всеки участник може да изпрати: · до десет единични снимки; · до три репортажа (до 12-15 кадъра всеки) ; · до три документални истории или фотоесета (до 12-15 кадъра всеки) ; · до три мултимедийни или видео материала с времетраене от 3 до 5 минути. Кадрите да са заснети в периода 1 януари 2022 – 31 декември 2022 г.

Обработване на снимките: Позволени са обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност – композиционни отсечки, тонална корекция, изостряне, зонови затъмнения или просветляване. Декласират се манипулирани изображения с добавени или премахнати елементи и други груби намеси с фотографски софтуер. Преди разпределяне на наградите всички снимки се преглеждат за манипулиране, в т.ч. за датата на заснемане.

Подготовка и опис на материалите за участие: Описанията на снимките и сериите се изпращат в отделен текстов файл на български език и, по възможност, текст в превод на английски. Първо се изписва темата за участие според регламента, после имената на автора, медия или свободна практика. Допълват се години, ако е авторът е до 23-годишна възраст, включително.

Съдържанието на текста е по следния образец: Природа и околна среда, Иван Петров,( вестник, медия или свободна практика). 

 Стара планина, близо до връх Ботев (2376м.). Доброволци от гр.Троян спасяват рядка птица от вида …, измръзнала от внезапните ниски температури високо в планината. / „Nature and Environment“, Ivan Petrov,  (Freelance). Series . Stara Planina, near Botev peak (2376 m.). Volunteers from the town of Troyan are rescuing a rare bird of the species …, frozen by the sudden low temperatures high in the mountains.

Изпращане на материалите: Участниците изпращат материалите си като прикачени JPG – файлове или zip или rar архив, прикачен към мейла или качен на файлсървър (напр dox.bg, wetransfer.com и други).

Снимките да са с големина поне 3000 точки по дългата страна на кадъра.

Не се приемат материали в RAW и TIFF формати.

Съгласие за публикуване: Изпращането на снимки за конкурса означава, че участниците дават своето съгласие материалите им да участват в изложбата и да останат за архива на Фондация „БГ ПРЕС ФОТО“ , да бъдат използвани в рекламни материали на фондацията, в прессъобщения, каталози, фото книги, свързани с конкурса и с историята на българската фотожурналистика. Името на автора се споменава заедно с творбата му.

Забележка: Журито има правото да редактира сериите с цел по-доброто им експониране на изложбата. Материалите се изпращат на мейл: bgpressphoto@gmail.com

 Срокът за приемане на снимките е до 7 април 2023 г. В журито на БГ ПРЕС ФОТО участват български и чуждестранни фотожурналисти и фоторедактори. Имената на членовете на журито ще бъдат обявени допълнително.

Награди на „БГ ПРЕС ФОТО“: грамоти, плакети, предметни награди. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ХУМАНИСТИЧНА ФОТОГРАФИЯ „ШАВАРШ АРТИН” – връчва се на автор за вълнуваща и човешка история, за добродетели, взаимопомощ, състрадание, дарителство. Успех на всички участници в БГ ПРЕС ФОТО/2022 !

От организаторите

Вашият коментар