ПОРТРЕТ | PORTRAIT

Снимки от категория ПОРТРЕТ селектирани за изложба и журиране в БГ ПРЕС ФОТО 2020 | Photos from category PORTRAIT selected for exhibition and nomination in BG PRESS PHOTO 2020

ПОЛИТИКА | POLITICS

Снимки от категория ПОЛИТИКА селектирани за изложба и журиране в БГ ПРЕС ФОТО 2020 | Photos from category POLITICS selected for exhibition and nomination in BG PRESS PHOTO 2020

ВОЙНИ… | WARS…

Снимки от категория ВОЙНИ, БЕДСТВИЯ, РАЗМИРИЦИ селектирани за изложба и журиране в БГ ПРЕС ФОТО 2020 | Photos from category WARS, DISASTERS, RIOTS selected for exhibition and nomination in BG PRESS PHOTO 2020

КУЛТУРА… | CULTURE…

Снимки от категория КУЛТУРА, ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ селектирани за изложба и журиране – БГ ПРЕС ФОТО 2020 | Photos from category CULTURE, HOLIDAYS AND TRADITIONS selected for exhibition and nomination in BG PRESS PHOTO 2020